Chính sách với người có công

Hỏi: Bộ LĐTB&XH trả lời ông Phan Huy Hải về chế độ với người có công

Phan Huy Hải - 08:36 18/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi tham gia kháng chiến từ năm 1972 đến năm 1975, đã nhận trợ cấp 1 lần. Nay bố tôi đã chết, gia đình tôi tìm giấy tờ để làm chế độ mai táng phí cho bố tôi nhưng quyết định nhận trợ cấp 1 lần của bố tôi đã bị mất. Gia đình tôi chỉ còn lưu giữ bản gốc giấy chứng nhận thanh niên xung phong phục vụ kháng chiến và thẻ BHYT của người có công. Xin hỏi, có bắt buộc phải có quyết định nhận trợ cấp 1 lần để làm chế độ mai táng phí hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị ông Hải gửi đơn kèm theo các tài liệu liên quan (bản photo, không cần chứng thực) đến địa chỉ Cục Người có công, địa chỉ: Tầng 4, số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải đáp.