Gửi câu hỏi

NHỮNG CÂU HỎI MỚI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Trương Bình
Nguyễn Trương Bình - 08:31 24/03/2023

Hướng dẫn tham gia BHXH tự nguyện

Vợ tôi 32 tuổi, là lao động tự do, thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Nay tôi muốn đóng BHXH tự nguyện, vậy hằng tháng sẽ đóng bao nhiêu, trong bao lâu? Trong thời gian đóng mà không muốn tham gia nữa thì tiền BHXH tự nguyện sẽ tính thế nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Bùi Quang Dương
Bùi Quang Dương - 09:05 24/03/2023

Thời gian đi học có tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Luật Cán bộ, công chức quy định, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp. Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC, công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm công tác chuyên môn trên 3 tháng. Tôi xin hỏi, công chức kiểm lâm được cử tham gia bồi dưỡng với thời gian tập trung 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề không?
Xem chi tiết

Chính sách với người có công

Thúy Hằng
Thúy Hằng - 08:27 15/03/2023

Có được hưởng đồng thời ưu đãi người có công và trợ cấp người cao tuổi?

Bố tôi là thương binh hạng 4, bệnh binh hạng 2, mất sức lao động 61%. Bố tôi được trợ cấp hằng tháng dành cho thương binh, bệnh binh và người bị địch bắt, tù đày; không có lương hưu. Nay bố tôi đã hơn 80 tuổi. Vậy bố tôi có được hưởng trợ cấp đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không? Nếu được hưởng, bố tôi có được truy lĩnh đối với khoảng thời gian từ lúc đủ 80 tuổi đến nay hay không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Lê Hồng Khánh H.
Lê Hồng Khánh H. - 12:41 20/03/2023

Chế độ hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo

Tôi xin hỏi, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo có được hưởng cùng lúc hai chế độ hỗ trợ mua đồ dùng, phương tiện học tập không, hay chỉ được một chế độ cao nhất?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trường Giang
Trường Giang - 15:22 24/03/2023

Thẩm quyền cho phép tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất

Thửa đất có diện tích 1.000 m2, là đất trồng cây lâu năm; nay chuyển mục đích sang đất ở thì tách thửa thành: Thửa thứ nhất có 500 m2 đất ở tại nông thôn và thửa thứ 2 có 500 m2 đất trồng cây lâu năm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện như sau: Thửa thứ nhất do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận 500 m2 đất ở tại nông thôn. Thửa thứ hai do Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận 500 m2 đất trồng cây lâu năm. Do đó, hồ sơ chuyển mục đích 1 phần thửa đất phải chuyển 2 cơ quan khác nhau để cấp Giấy chứng nhận nên rất mất thời gian. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc cấp Giấy chứng nhận khi chuyển mục đích một phần thửa đất là do UBND cấp huyện thực hiện cho 2 thửa đất sau khi chia tách.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương - 08:40 23/03/2023

Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, xử lý thế nào?

Tôi xin hỏi, giai đoạn từ 30/6/2016 trở về trước xuất khẩu bột đá siêu mịn đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu có áp dụng xác minh tỷ lệ nguyên vật liệu năng lượng theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 không? - Ngày hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ: Trước ngày 31/12/2015 kê khai bổ sung vào kỳ thuế tháng 1 đến tháng 6/2016 phân bổ cho doanh thu năm 2015 (tương ứng với doanh thu bán ra) hay phân bổ cho doanh thu phát sinh của kỳ kê khai năm 2016? - Ngày hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ: Tháng 1 đến tháng 6/2016 kê khai bổ sung vào kỳ thuế năm 2017 phân bổ cho doanh thu năm 2016 (từ ngày 30/6/2016 về trước tương ứng với doanh thu bán ra) hay phân bổ cho doanh thu phát sinh của kỳ kê khai năm 2017? - Ngày hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ: Tháng 7 đến tháng 12/2016 kê khai bổ sung vào kỳ thuế năm 2017 phân bổ cho các kỳ nào sau đây: Phân bổ cho doanh thu năm 2016 (từ ngày 1/7/2016 trở đi tương ứng với doanh thu bán ra)? Phân bổ cho doanh thu phát sinh năm 2016 không phân biệt kỳ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm theo hiệu lực của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày và Thông tư số 130/2016/TT-BTC? Phân bổ cho kỳ kê khai năm 2017? - Ngày hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ mua vào: Giai đoạn từ ngày 30/6/2016 trở về trước; giai đoạn từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/12; giai đoạn năm 2017: Kê khai vào kỳ thuế năm 2017 phân bổ cho doanh thu phát sinh trong năm 2017 có đúng không khi thuế GTGT đầu vào giai đoạn từ ngày 30/6/2016 trở về trước; giai đoạn từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/12; giai đoạn năm 2017, kê khai vào kỳ thuế năm 2017 tương ứng với 19,0% doanh thu năm 2017. Thuế GTGT đầu vào hóa đơn mua năm 2017 tương ứng với 8,2% doanh thu năm 2017.
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top