Gửi câu hỏi

NHỮNG CÂU HỎI MỚI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng - 15:11 22/04/2024

Ba trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện

Tôi đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 tôi đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, tôi làm đơn đề nghị giải quyết hưu trí từ tháng 11/2023 và yêu cầu hoàn trả cho tôi 2 tháng đóng BHXH tự nguyện do tôi đóng thừa thì có được không? Hay tôi phải chờ hết phương thức đóng mới được hưởng chế độ hưu trí?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thanh Điền
Nguyễn Thanh Điền - 15:13 22/04/2024

Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?

Tôi là Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tháng 1/2024, tôi được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã. Xã tôi là xã loại I, theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì số lượng cán bộ, công chức là 22 người nhưng hiện tại xã chỉ có 20 cán bộ, công chức. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP cũng quy định, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định này thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?
Xem chi tiết

Chính sách với người có công

Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu - 11:05 16/04/2024

Thương binh gặp khó khăn về nhà ở có được hỗ trợ?

Gia đình tôi có 3 thế hệ là người có công với cách mạng. Bản thân tôi là thương binh, vợ tôi là người tàn tật và em tôi là liệt sĩ (tôi là người thờ cúng liệt sĩ). Hiện nay, nhà ở của gia đình tôi đã xuống cấp nghiêm trọng. Xin hỏi, gia đình tôi có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ kinh phí để xây hoặc sửa nhà hay không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục được quy định như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để giải quyết?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Thị Minh Truyền
Nguyễn Thị Minh Truyền - 08:33 17/04/2024

Mã ngạch V.05 có được phụ cấp nghề Y mức 100%?

Tôi làm việc tại Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm y tế, trình độ chuyên môn là Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, nhiệm vụ công tác là thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm từ năm 2010 đến nay. Xin hỏi, tôi đang hưởng 40% ưu đãi nghề, mã ngạch V.05.02.08 thì có được hưởng ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trịnh Hữu Tuyền
Trịnh Hữu Tuyền - 08:48 22/04/2024

Tách công ty, xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thế nào?

Công ty tôi được tách ra và độc lập với công ty bị tách. Theo nghị quyết tách công ty, công ty tôi được kế thừa năng lực hoạt động xây dựng từ công ty bị tách. Hiện nay, công ty tôi thực hiện đăng ký cấp các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được kế thừa (thi công công tác xây dựng công trình dân dụng hạng II, thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạng II và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạng II, tư vấn thiết kế hạng III). Tôi xin hỏi, công ty tôi có cần kê khai năng lực nhân sự, kinh nghiệm, máy móc thi công trong Mẫu số 04 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không? Công ty có cần các hồ sơ chứng minh năng lực (chứng chỉ hành nghề, hợp đồng xây dựng, hồ sơ máy móc thiết bị) không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Lê Ngọc Khánh
Nguyễn Lê Ngọc Khánh - 15:08 22/04/2024

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp giữa các nhà đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký mua phần vốn góp tại Việt Nam, tôi nhận thấy các Sở Kế hoạch và Đầu tư đang có cách hiểu và hướng dẫn khác nhau về Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, cụ thể như sau: Tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: "Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp … 2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế; c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh". Ví dụ: Trường hợp mua phần vốn góp thường xảy ra trên thực tế như sau: (i) Công ty X là công ty TNHH một thành viên, được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được sở hữu 100% bởi nhà đầu tư A có quốc tịch Úc. (ii) Hoạt động kinh doanh mà công ty X không thuộc danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. (iii) Công ty X không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. (iv) Nhà đầu tư A chuyển nhượng 100% vốn góp trong công ty X cho nhà đầu tư B, là một nhà đầu tư tới từ quốc gia cùng là thành viên tham gia điều ước quốc tế với Việt Nam về đầu tư. Xét thấy, theo mục (ii) và (iii) thì giao dịch chuyển nhượng vốn giữa A và B không thuộc Điểm a và c Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư. Tiếp tục xem xét mục (iv), vì tỷ lệ sở hữu của đầu tư nước ngoài trong công ty X đã là 100%, việc chuyển nhượng vốn trong công ty X từ nhà đầu tư A sang nhà đầu tư B sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, giao dịch chuyển nhượng vốn giữa A và B cũng không thuộc Điểm b Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư. Tuy nhiên, một số Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các tỉnh bao gồm TP. Hà Nội và TPHCM có tư vấn rằng: "Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký mua phần vốn góp đối với tình huống như mô tả tại ví dụ". Công ty X là công ty TNHH một thành viên, được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được sở hữu 100% bởi nhà đầu tư A có quốc tịch Úc. Hoạt động kinh doanh mà công ty X không thuộc danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Công ty X không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Nhà đầu tư A chuyển nhượng 100% vốn góp trong công ty X cho nhà đầu tư B, là một nhà đầu tư tới từ quốc gia cùng là thành viên tham gia điều ước quốc tế với Việt Nam về đầu tư. Tôi xin hỏi, trường hợp được đưa ra ở phần ví dụ, nhà đầu tư có phải thực hiện thủ tục đăng ký mua phần vốn góp theo Điều 26 Luật Đầu tư không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top