Tìm kiếm

Những câu hỏi mới được giải đáp

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi làm việc tại một công ty và tham gia BHXH lần đầu tại BHXH quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ năm 2018, nhưng khi báo tăng người tham gia BHXH, tôi được biết công ty không nhận được sổ BHXH. Tháng 5/2019, tôi nghỉ việc tại công ty và làm việc cho một công ty có trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh. Tháng 8/2019, tôi bắt đầu tham gia BHXH ở đơn vị mới tại BHXH Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi tôi liên hệ với công ty cũ thì được trả lời, không chốt được sổ BHXH cho tôi do tôi không cung cấp được sổ BHXH. Hiện tại tôi có 2 mã số BHXH nên phải tiến hành gộp sổ. Công ty cũ của tôi nhiều lần liên hệ làm thủ tục chốt sổ BHXH nhưng đều không được thực hiện, lý do hiện nay tôi được biết là do BHXH quận Hoàn Kiếm chưa cấp sổ BHXH lần đầu cho tôi. Công ty mới của tôi làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH cho tôi tại BHXH tỉnh Quảng Ninh để thực hiện gộp 2 mã số BHXH thì nhận được câu trả lời, sổ gốc chưa cấp nên BHXH tỉnh Quảng Ninh không có căn cứ để cấp lại sổ BHXH, thời gian tham gia BHXH của tôi tại quận Hoàn Kiếm chưa được chốt nên không thể gộp sổ. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trường hợp của tôi. Xem chi tiết
Đỗ Thị Đào

Lao động - Tiền lương

Tôi là viên chức, giữ ngạch cán sự từ tháng 2/2017. Tháng 2/2022, tôi sẽ đủ 5 năm công tác tại đơn vị sự nghiệp và mới nhận được bằng đại học. Xin hỏi, năm 2022 tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào công chức không?
Xem chi tiết
Đặng Duy Trung

Chính sách với người có công

Ông nội của tôi tham gia cách mạng rất sớm và đã mất trước năm 1945. Tôi chỉ biết thông tin do bà nội kể lại là ông nội mất khi tham gia cách mạng và qua lời kể của người tham gia cách mạng cùng thời với ông (được trích trong lịch sử đảng bộ Xã Tịnh Thọ). Vậy, nay tôi có thể làm được chính sách người có công cho ông nội không và thủ tục thực hiện như thế nào? Xem chi tiết
Đinh Tấn Dũng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi xin hỏi, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, học theo hình thức liên thông, liên kết đào tạo có thuộc đối tượng được miễn giảm học phí hay không? Cháu tôi là người dân tộc thuộc hộ nghèo, đang học Đại học ngành Điều dưỡng theo hình thức liên kết đào tạo giữa trường Đại học Thành Đông và Khoa Y Dược Hà Nội, niên khóa 2019-2023. Tôi hỏi, cháu tôi có được miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP không? Nếu được thì hồ sơ cần nộp gồm những gì, đơn vị nào xác nhận trong đơn xin miễn giảm học phí?
Xem chi tiết
Trần Đức Thịnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty chúng tôi đang tư vấn cho một doanh nghiệp sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và gặp vướng mắc như sau:

Theo Phụ lục 4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt;

Tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP cũng nêu: “Tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu sau đây được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: ... Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành...”.

Xin hỏi, đối với các dự án cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì có được sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường để xin cấp phép nhập khẩu phế liệu hay không (trong trường hợp không thay đổi công suất, quy mô; thay đổi công nghệ, chưa quá 24 tháng kể từ ngày đánh giá tác động môi trường được duyệt)?

Các dự án loại này một mặt phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đồng thời không thuộc đối tượng phải lập lại đánh giá tác động môi trường như các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 29/3/2020, ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy tính, sản xuất phần mềm. Xin hỏi, công ty có vốn đầu tư trong nước có được xem là một dự án đầu tư sản xuất phần mềm và được hưởng ưu đãi thuế không? Nếu được thì mức được hưởng như thế nào? Năm 2020, công ty lỗ 86,3 triệu đồng; năm 2021 lãi 89,1 triệu đồng. Vậy trên Phụ lục 03-3A tại Mục 2.3 ghi thời gian miễn thuế 4 năm kể từ năm 2021 và Mục 2.4 ghi thời gian giảm thuế 50% là 9 năm kể từ năm 2025 thì có đúng không?
Xem chi tiết
Đặng Xuân Hoàng