Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi

Lao động - Tiền lương

Trần Anh Đức
Trần Anh Đức - 09:32 04/12/2022

Trường hợp nào công chức tập sự được hưởng 100% lương?

Tôi trúng tuyển công chức xã năm 2018. Thời điểm đó, xã tôi trúng tuyển thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, tôi được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự, nhưng bộ phận tài chính – kế toán chi trả cho tôi 85% lương. Tôi xin hỏi việc chi trả như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Bá Đinh
Trần Bá Đinh - 14:44 03/12/2022

Nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác

Tôi tham khảo Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định về chi chế độ hội nghị và công tác phí thấy có hướng dẫn: "Trường hợp người đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền, thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ. Trường hợp phát hiện người đi công tác đã được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền thuê phòng nghỉ, thì người đi công tác phải nộp lại số tiền đã được thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động". Tôi xin hỏi, khi cơ quan tôi có kế hoạch đón tiếp khách (hưởng lương ngân sách) ghi rõ bố trí các điều kiện chỗ ăn, nghỉ, thì có được thanh toán tiền phòng nghỉ cho các đoàn đến công tác không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Thị Ngân Xuân
Phạm Thị Ngân Xuân - 14:42 03/12/2022

Điều kiện thi thăng hạng viên chức theo chính sách thu hút nhân tài

Tôi tham khảo Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thấy quy định, viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài muốn thi thăng hạng thì phải có ít nhất một đề tài khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hoặc khu vực hoặc quốc tế. Tôi đang công tác tại một trường chính trị, Tôi xin hỏi, nếu tôi có từ 1 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành giáo dục được Hội đồng giáo sư nhà nước tính điểm từ 0,25 đến 0,5 thì có được xác định đáp ứng yêu cầu theo quy định nêu trên không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Tạ Mai
Tạ Mai - 14:38 03/12/2022

Doanh nghiệp phải bố trí ngày nghỉ hằng năm cho người lao động

Tôi làm việc tại một công ty nước ngoài nhưng không có ngày nghỉ phép năm (12 ngày/năm) chỉ có ngày nghỉ lễ và 4 ngày nghỉ/tháng. Tôi xin hỏi, công ty thực hiện như trên có đúng theo quy định không? Người lao động có thể gửi đơn đến cơ quan nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Phú Luân
Phạm Phú Luân - 14:08 02/12/2022

Những trường hợp nghỉ giải lao được tính vào giờ làm việc

Khoản 2, Điều 109 Bộ luật Lao động quy định, ngoài thời gian nghỉ quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động. Tôi xin hỏi, thời gian nghỉ giải lao trên là bao nhiêu lần trong ngày làm việc, mỗi lần bao nhiêu phút và có được tính vào thời gian làm việc không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đinh Hoàng Nguyên
Đinh Hoàng Nguyên - 14:06 02/12/2022

Phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh

Tôi công tác tại trung tâm đào tạo và hợp tác doanh nghiệp, là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn (tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư), trực thuộc trường đại học công lập tự chủ hoàn toàn (tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư). Trường đại học có nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm như đông trùng hạ thảo, dừa sáp… Trung tâm được trường giao nhiệm vụ bán sản phẩm này ra thị trường. Tài sản trung tâm sử dụng để hoạt động là tài sản của trung tâm, không có tài sản nào thuộc ngân sách nhà nước, tài sản công. Tôi xin hỏi, trung tâm muốn bán các sản phẩm trên ra thị trường thì có cần lập đề án sử dụng tài sản công trước khi kinh doanh, liên doanh, liên kết theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công không? Hay chỉ cần trong quy chế của trung tâm có chức năng kinh doanh là được?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Huyền Thanh
Nguyễn Huyền Thanh - 11:06 01/12/2022

Công chức xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi nào?

Căn cứ các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 thì đối với cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch HĐND có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, còn đối với HĐND xã thì Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Tôi xin hỏi, nếu bố trí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ không?
Xem chi tiết

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Phạm Thu Huyền
Phạm Thu Huyền - 09:56 01/12/2022

Hướng dẫn chốt sổ BHXH khi nghỉ việc

Tôi nghỉ việc tại 1 công ty từ tháng 2/2021 nhưng công ty không báo giảm đóng BHXH. Tháng 6/2021, khi tôi hỏi thì công ty mới báo ngừng. Công ty nợ tiền đóng BHXH của tôi tháng 4-6/2021. Công ty làm công văn gửi BHXH quận Cầu Giấy xin đóng trước và chốt sổ cho tôi. Công ty đã chuyển khoản vào tài khoản của BHXH quận Cầu Giấy ngày 12/7/2022 nhưng cán bộ quản lý không giải quyết và cho biết hồ sơ không hợp lệ. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng quy định không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam
Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam - 09:52 01/12/2022

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Khoản 1, Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại Khoản 2, Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm. Xin hỏi, vậy kết quả cho ra số thập phân thì có được làm tròn không? Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó có tính là 1 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm hay không? Nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ dưới 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính như thế nào? Nếu trong thỏa ước lao động tập thể 2 bên đồng ý không tính số ngày nghỉ hằng năm thì trong trường hợp này có vi phạm quy định không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Văn Luyện
Nguyễn Văn Luyện - 09:45 01/12/2022

Sinh con thứ 3, công chức có bị kéo dài thời gian nâng lương?

Tôi công tác tại UBND huyện. Ngày 3/3/2020, tôi bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng (do sinh con thứ 3). Sau đó cơ quan tôi làm hồ sơ đề nghị xem xét kỷ luật về hành chính, nhưng đến nay tôi chưa nhận được quyết định. Tháng 9/2022, theo quy định, tôi được nâng bậc lương thường xuyên, nhưng Phòng Nội vụ cho biết, tôi bị kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng do bị kỷ luật về Đảng. Tôi được biết kỷ luật về Đảng không thay thế kỷ luật về hành chính và thời gian tôi bị kỷ luật về Đảng từ tháng 3/2020. Xin hỏi, trường hợp của tôi có bị kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Kim Nam
Nguyễn Kim Nam - 00:05 01/12/2022

Hướng dẫn chi hội nghị tập huấn

Xin hỏi, đơn vị tôi tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia thì có được chi thanh toán chế độ tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương ngân sách nhà nước không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top