Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Xuân Thu
Phạm Xuân Thu - 12:31 07/06/2023

Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Gia đình tôi có 1 thửa đất trồng cây hằng năm, phù hợp với quy hoạch là đất ở. Hằng năm gia đình đều đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đưa vào kế hoạch chuyển đổi mục đích của huyện được UBND tỉnh phê duyệt (có trong danh sách kèm theo quyết định phê duyệt). Năm 2022, gia đình tôi làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng trả lời, gia đình tôi không phải là người địa phương nên không được chuyển mục đích sử dụng đất. Xin hỏi, trường hợp của gia đình tôi có đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Nếu đủ điều kiện, tôi đề nghị được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính này.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trương Quang Quốc
Trương Quang Quốc - 09:31 05/06/2023

Có thể lập kế hoạch chọn nhà thầu cho cả dự án

Đơn vị tôi đang quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hiện nay chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đã được phê duyệt, trong đó có nội dung dự kiến số vốn bố trí qua các năm và đồng thời kế hoạch đầu tư công trung hạn của dự án đã được bố trí đầy đủ. Tôi xin hỏi, sau khi dự án đầu tư được duyệt, có được căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao cho dự án để lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cả dự án hay không? Hay phải chờ quyết định giao vốn hằng năm cho dự án mới đủ điều kiện lập?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Lượng
Nguyễn Thị Lượng - 09:29 05/06/2023

Điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi

Theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ sau: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ (một phần hai) tháng tiền lương. Tôi xin hỏi, tôi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn 15 năm 4 tháng, khi tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP thì tôi có được hưởng chính sách như quy định trên không?
Xem chi tiết

Chính sách với người có công

 Biện Thành Luân
Biện Thành Luân - 09:27 05/06/2023

Hướng dẫn giải quyết trợ cấp mai táng

Bố tôi là thương binh hạng 2/4, thương tật 61%, có tham gia BHXH và hưởng chế độ hưu trí. Bố tôi mất năm 2023, vậy ngoài tiền hỗ trợ mai táng do cơ quan BHXH trả thì gia đình tôi có được hỗ trợ tiền mai táng đối với người có công với cách mạng không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cù Ngọc Tuấn
Cù Ngọc Tuấn - 09:25 05/06/2023

Sử dụng nhà thầu phụ thế nào là đúng quy định?

Trong quá trình nghiên cứu pháp luật về đấu thầu, tôi gặp tình huống sử dụng nhà thầu phụ của gói thầu X như sau: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, gói thầu X (cung cấp dịch vụ tư vấn) có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, giá trị gói thầu 14 tỷ đồng, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý III/2021, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhà thầu trúng thầu thực hiện gói thầu X là liên danh nhà thầu B, C (trong đó, nhà thầu C là nhà thầu chính và đứng đầu liên danh theo thỏa thuận liên danh giữa hai nhà thầu). Nhà thầu liên danh B, C không kê khai danh sách các nhà thầu phụ và không kê khai công việc thuộc gói thầu X sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu. Khi thương thảo hợp đồng ngày 15/10/2021, nhà thầu C đề xuất sử dụng nhà thầu phụ D và được chủ đầu tư chấp thuận. Trên cơ sở đó, ngày 20/10/2021 chủ đầu tư ký hợp đồng thực hiện gói thầu X với liên danh nhà thầu B, C (trong hợp đồng thể hiện nhà thầu liên danh B, C có sử dụng nhà thầu phụ D). Ngày 22/10/2021, nhà thầu liên danh B, C ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ D với giá trị bằng 27% giá trị hợp đồng đã ký với chủ đầu tư để thực hiện một phần công việc trong gói thầu X. Tôi xin hỏi, nhà thầu C đề xuất sử dụng nhà thầu phụ D có đúng quy định pháp luật về đấu thầu không? Chủ đầu tư chấp thuận cho liên danh nhà thầu B, C được sử dụng nhà thầu phụ D trong biên bản thương thảo hợp đồng và trong hợp đồng ký với chủ đầu tư có đúng quy định pháp luật không? Trường hợp thực hiện không đúng quy định pháp luật về sử dụng nhà thầu phụ trong tình huống nêu trên thì chủ đầu tư và liên danh nhà thầu B, C phải thực hiện giải quyết thế nào đối với các hợp đồng đã ký để bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời phải xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư theo các quy định nào của pháp luật hiện hành? Điểm b Khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 có được hiểu là chỉ những công việc mà nhà thầu chính đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu thì mới được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc đã kê khai? Nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu được chủ đầu tư chấp thuận cũng chỉ được thực hiện các công việc mà nhà thầu chính đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu có phải không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Dương Thị Bích Ngọc
Dương Thị Bích Ngọc - 09:22 05/06/2023

Làm ngoài thời giờ hành chính được trả lương thế nào?

Tôi làm việc theo giờ hành chính tại một khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thứ 7 và Chủ nhật, tôi cấp phát thuốc cho bệnh nhân từ 7 giờ đến 11 giờ. Xin hỏi, tôi có được thanh toán tiền làm ngoài giờ không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Bùi Thế Bình
Bùi Thế Bình - 15:09 03/06/2023

Chuyển xếp lương sang ngạch công chức chuyên ngành thế nào?

Tôi đang công tác trong ngành thuế (trình độ trung cấp), hiện hưởng lương theo ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế (06.039 bậc 9, hệ số lương 3,46). Thời gian hưởng hệ số lương mới và tính nâng bậc lương lần sau từ ngày 1/4/2021 (theo quyết định nâng lương thường xuyên). Năm 2020, tôi đi học cao đẳng và được cấp bằng tốt nghiệp vào tháng 12/2021. Nếu theo đúng thời hạn nâng bậc lương thường xuyên thì đến ngày 1/4/2023 tôi được nâng lương lên bậc 10 hệ số 3,66. Tuy nhiên, đến ngày 26/4/2023 tôi nhận được quyết định về việc xếp lại lương đối với công chức đang giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế. Trong quyết định, chuyển xếp lại lương từ công chức loại B, bậc 9/12 hệ số lương 3,46 sang công chức loại A0, bậc 6/10 hệ số 3,65. thời gian hưởng từ ngày 1/4/2023. Tôi xin hỏi, việc không nâng lương khi đến hạn (bậc 10 hệ số 3,66) cho tôi và sử dụng (bậc 9 hệ số 3,46) công chức loại B để chuyển sang công chức loại A0 (bậc 6/10 hệ số 3,65) có đúng quy định không? Thời gian xếp lại lương đối với tôi (ngày 26/4/2023) theo quyết định có đúng quy định không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bùi Thanh Phúc
Bùi Thanh Phúc - 09:57 02/06/2023

Có được bổ sung nhân sự, thiết bị sau thời điểm đóng thầu?

Theo tôi tham khảo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn, trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung. Tôi xin hỏi, đối với nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự thay đổi, nhà thầu phải trích xuất từ cơ sở dữ liệu mà nhà thầu đã kê khai trên hệ thống trước thời điểm đóng thầu hay được phép bổ sung nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự trên hệ thống sau thời điểm đóng thầu?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trần Ngọc Anh
Trần Ngọc Anh - 09:45 02/06/2023

Thành lập đơn vị sự nghiệp phải có tối thiểu 15 người làm việc

Tôi được biết, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Tôi xin hỏi, 15 người này là chỉ riêng viên chức hay cả viên chức và lao động hợp đồng dài hạn. Nếu đơn vị sự nghiệp có trên 15 người làm việc bao gồm viên chức và lao động hợp đồng dài hạn đã ký kết từ trước năm 2015 thì có phải tổ chức lại không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Hồ Văn Thiện
Hồ Văn Thiện - 09:43 02/06/2023

Xếp lương cán bộ xã khi thay đổi trình độ đào tạo

Tôi làm cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã từ năm 1995 – 2004. Từ năm 2004 – 2008, tôi làm Phó chủ tịch UBND xã. Từ năm 2008 đến nay tôi làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Năm 2009, tôi có bằng Trung cấp lý luận chính trị và Trung cấp hành chính – văn thư. Năm 2013 tôi có bằng Cử nhân kinh tế và chứng nhận cao cấp lý luận chính trị. Năm 2009 tôi được hưởng lương cán bộ chuyên trách cấp xã bậc 2 (hệ số 2,45), nhưng từ ngày 1/10/2010 thì Phòng Nội vụ huyện chuyển tôi sang ngạch Cán sự bậc 1 (hệ số 1,86), hệ số chênh lệch được bảo lưu là 0,59. Năm 2013, tôi hưởng lương Cán sự bậc 3 (hệ số 2,26) thì chuyển sang ngạch Chuyên viên, hưởng lương bậc 1 (hệ số 2,34). Hiện tôi hưởng lương Chuyên viên bậc 4 (hệ số 3,33) và đã đóng BHXH 28 năm. Xin hỏi, Phòng Nội vụ huyện xếp lại lương cho tôi như vậy có hợp lý không?
Xem chi tiết

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Vũ Duy Hữu
Vũ Duy Hữu - 09:40 02/06/2023

Gộp sổ BHXH trước khi tính trợ cấp thất nghiệp

Từ năm 2008 đến năm 2012 tôi làm việc tại 3, 4 công ty. Tại công ty nào, tôi cũng đều làm sổ BHXH mới. Tôi đã từng nhận bảo hiểm thất nghiệp và BHXH một lần. Theo kiểm tra, hiện tại tôi có ít nhất 2 sổ BHXH.Từ năm 2013 đến nay, tôi cũng làm sổ BHXH mới và chỉ sử dụng 1 sổ này. Quá trình đóng bảo hiểm cũng đã được lưu trên phần mềm VssID. Xin hỏi, tôi có thể dùng sổ mới đóng BHXH từ năm 2013 đến nay để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không? Nếu không được tôi phải làm sao để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top