Chính sách với người có công

Hỏi: Cách tính chi phí hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Lê Thị Đào - 08:34 18/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi là liệt sĩ, phần mộ hiện ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Năm 2022, tôi đi thăm viếng mộ liệt sĩ, có đầy đủ giấy tờ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận cấp và xác nhận của UBND xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Sau khi thăm viếng mộ liệt sĩ trở về, tôi làm đơn đề nghị được hỗ trợ theo mức 3.000 đồng/1 km/1 người nhưng UBND quận không chi trả hỗ trợ cho chiều trở lại của tôi mà chỉ hỗ trợ chiều đi. Xin hỏi, UBND quận chi trả như vậy có đúng quy định?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 thì mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người. Vì vậy, số tiền hỗ trợ đi lại và tiền ăn chỉ được tính trên khoảng cách giữa hai nơi, không phụ thuộc vào chiều đi hay về.