Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ xác định người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

Võ Minh - 14:01 09/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Anh ruột tôi là liệt sĩ. Do anh của tôi không có vợ con nên tôi đảm nhận công việc thờ cúng người anh ruột. Nay tôi muốn chuyển quyền thờ cúng liệt sĩ cho người con trai cả của tôi thì có được không? Hồ sơ được quy định như thế nào?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được giao thờ cúng liệt sĩ xác định như sau:

"… Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người thuộc quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền. Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền…".