Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Cập nhật thông tin đối với F0 đã khỏi bệnh

Nguyễn Kế Hoàng - 15:07 14/10/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi là F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh, theo như thông tin tôi nhận được từ các bác sĩ của trung tâm y tế thì sau khi tôi đã khỏi bệnh cơ thể sẽ có miễn dịch trong khoảng 1 thời gian nên tôi không cần phải tiêm vaccine trong khoảng 5 tháng vì đã có kháng thể. Hiện nay, TPHCM đã mở cửa theo hướng an toàn, các ban ngành đã công bố những phương pháp quản lý người dân trong tình hình mới theo hướng an toàn nhưng tôi không thấy có quy định nào về các trường hợp F0 đã khỏi bệnh. Những ứng dụng chỉ toàn cập nhật về những trường hợp đã tiêm vaccine như một thẻ xanh hợp lệ. Còn đối với F0 khỏi bệnh thì không tiêm vaccine, vậy cập nhật như thế nào? Đối với các công ty, xí nghiệp, hộ kinh doanh... có quy định là ai đã tiêm 2 mũi vaccine mới được phép hoạt động, còn với những trường hợp F0 đã khỏi bệnh không được nhắc tới. Hiện tại công ty của tôi chỉ chấp nhận ai đã tiêm 2 mũi vaccine được phép đi làm, còn tôi mặc dù đã khỏi bệnh nhưng nhận được thông tin phải chờ cơ quan chức năng có hướng giải quyết về F0 đã khỏi bệnh, các ứng dụng quản lý người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử không có chuyện mục nào cập nhật F0 khỏi bệnh. Vậy, tôi  muốn đi làm phải khai gian dối để được tiêm vắc xin và có giấy chứng nhận tiêm vắc xin hay sao?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Kể từ ngày 30/9/2021, Việt Nam đã công bố phần mềm PC COVID trong đó bao gồm cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; khai báo y tế; khai báo di chuyển nội địa; phản ánh của người dân; thông tin tiêm vắc-xin; thông tin xét nghiệm; thẻ COVID-19; truy vết tiếp xúc gần; mật độ di chuyển; xu hướng lây nhiễm.... đây là phần mềm duy nhất thay thế cho các phần mềm sẵn có trước đây và thông tin về tình trạng F0 như ông đề cập có thể sẽ được cập nhật tại phần mềm nêu trên.