Chính sách với người có công

Hỏi: Chế độ đối với thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Phạm Ngọc Tuấn - 08:55 16/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Bà nội tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng do có chồng và con trai là liệt sĩ. Bố mẹ tôi là người chăm sóc bà nội. Năm 2017, bố tôi mất. Mẹ tôi chăm sóc bà nội, đến năm 2022 thì bà nội mất. Xin hỏi, mẹ tôi có được hưởng trợ cấp bằng 3 tháng tiền trợ cấp mà khi bà tôi còn sống được hưởng hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 19 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định về chế độ của thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết

- BHYT đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

Đề nghị gia đình ông đối chiếu điều kiện thực tế để tiến hành các thủ tục đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng.