Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chế độ ưu đãi học sinh căn cứ hộ khẩu hay nơi ở?

Nguyễn Thị Viên - 19:26 26/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Cháu tôi đang là học sinh của trường THPT tại thị trấn của huyện Bảo Thắng. Cháu tôi có hộ khẩu tại nhà cô ruột ở vùng III, thôn đặc biệt khó khăn, nhưng hiện ở cùng bố mẹ và tôi tại thị trấn Phố Lu. Xin hỏi, vậy cháu tôi có được hưởng mọi chế độ của học sinh vùng III không? Chế độ của học sinh vùng III căn cứ theo hộ khẩu hay theo nơi ở?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, đối với học sinh THPT là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện sau:

"a) Đang học tại trường THPT hoặc cấp THPT tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

b) Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá".

Từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy không còn giá trị sử dụng. Việc thay thế sổ hộ khẩu thực hiện theo Công văn số 288/UBND-KSTT ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh. Theo nội dung bà hỏi, hiện cháu đang ở với bố, mẹ và bà ở Phố Lu nhưng không nêu cụ thể ở thôn nào, nếu thường trú ở thôn Khe Tắm hoặc tổ dân phố Phú Long 1 (thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc) và bảo đảm các điều kiện ở Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP thì được hưởng chính sách hỗ trợ ở khu vực III.