Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chỉ thanh toán lương làm thêm giờ nếu thiếu giáo viên

Hà Thị Hạnh - 14:05 02/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên mầm non và là tổ trưởng chuyên môn tổ 4 tuổi, làm việc từ 6h30 đến 17h30, được giảm 3 tiết/tuần. Xin hỏi, tôi có được nhận tiền làm thêm giờ theo quy định không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Theo đó, nhà trường được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên nếu thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.