Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có được chuyển chức danh nghề giáo viên sang huấn luyện viên?

Nguyễn Thị Ngọc Diệp - 14:05 14/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp trung học sư phạm 12+2 năm 2006, được phân công về giảng dạy tại một trường tiểu học. Tháng 1/2011, tôi tốt nghiệp cao đẳng ngành giáo dục tiểu học (hệ vừa học vừa làm) và được chuyển từ ngạch 15.114 (bậc 1 hệ số 1,86) sang ngạch 15a.204 (bậc 1 hệ số 2,01). Tháng 10/2012, tôi chuyển công tác về trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Cần Thơ, nhận nhiệm vụ huấn luyện viên đội năng khiếu Điền kinh. Tháng 11/2013, tôi tốt nghiệp cử nhân ngành giáo dục thể chất (hình thức học từ xa). Tháng 3/0217, tôi được chuyển từ ngạch 15a.204 sang giáo viên tiểu học hạng III ngạch V.07.03.08 (bậc 2 hệ số 2,72). Tháng 12/2020, tôi có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên hạng III. Tôi làm đơn xin được chuyển sang ngạch huấn luyện viên hạng III (V.10.01.03) nhưng không chuyển được vì hệ số lương tôi đang hưởng là hệ số lương cán sự, nên không thể chuyển sang hệ số lương huấn luyện viên hạng III. Tôi xin hỏi, nếu như trường đề nghị thì tôi có được xét chuyển từ giáo viên hạng III (mã số V.07.03.08) sang huấn luyện viên hạng III (mã số V.10.01.03) không, hay tôi xin chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29). Năm sau nếu đủ tiêu chuẩn và được trường đề nghị thì tôi có được chuyển sang huấn luyện viên hạng III (mã số V.10.01.03) không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức quy định nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau: "Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp đã chuyển công tác về Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Cần Thơ và nhận nhiệm vụ huấn luyện viên đội năng khiếu Điền kinh thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên.

Quy định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do đó, đề nghị bà Diệp gửi câu hỏi cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được giải đáp.