Chính sách với người có công

Hỏi: Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ người có công?

Nguyễn Vĩnh Phúc - 08:41 17/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Hiện tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều người tham gia kháng chiến, bị địch bắt tù đày, giam tại các nhà tù ở Hương Khê (Chu Lễ, Đô Khê) được công nhận là người tham gia cách mạng trước năm 1945 nhưng chưa được hưởng chế độ người bị địch bắt, tù đày. Tôi xin hỏi, người tham gia kháng chiến bị địch bắt, tù đày ở Hương Khê (Hà Tĩnh) được công nhận là người tham gia cách mạng (tiền khởi nghĩa) trước năm 1945 có được hưởng chế độ người bị địch bắt, tù đày không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để giải quyết?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 6 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định, người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng; đối với trợ cấp người phục vụ và chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này thì chỉ hưởng mức cao nhất của một chế độ ưu đãi.

Hiện nay, hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy định chi tiết tại Điều 61 đến Điều 64 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó nơi tiếp nhận hồ sơ đầu tiên là UBND cấp xã nơi thường trú của người đề nghị hưởng chế độ.