Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh

Hoàng Xuân Hải - 16:58 22/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh không có chứng chỉ bác sĩ đa khoa mà học luôn thạc sĩ ứng dụng chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, sau khi có bằng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh không?

Trả lời

Sở Y tế tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm 7 chuyên môn: Bác sĩ, y sĩ; Điều dưỡng viên; Hộ sinh viên; Kỹ thuật viên; Lương y; Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Như vậy, đối với trường hợp của ông, muốn cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y khoa.