Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề với bác sĩ đi học nước ngoài

Vũ Lê H.A. - 19:02 27/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Quảng Tây - Trung Quốc năm 2009. Năm 2009-2010, tôi công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh với chức danh bác sĩ. Năm 2010-2013, tôi học thạc sĩ Ngoại khoa chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình tại Trường Đại học Y khoa Quảng Tây - Trung Quốc (có quyết định cử đi học của đơn vị). Năm 2013-2017, tôi học tiến sĩ Ngoại khoa chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình tại Trường Đại học Y khoa Quảng Tây - Trung Quốc (có quyết định cử đi học của đơn vị). Tất cả văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của tôi đều được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng tương đương. Hiện tôi công tác tại Bệnh viện tỉnh và có nhu cầu đăng ký chứng chỉ hành nghề, nhưng Sở Y tế hướng dẫn tôi phải tham gia lớp đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp (đào tạo 18 tháng) thì mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư số 42/2018/TT-BYT. Xin hỏi, trường hợp của tôi như nêu trên thì có phải tham gia lớp đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp (đào tạo 18 tháng) để được cấp chứng chỉ hành nghề hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp: "Thông tư này quy định về cơ sở, đối tượng, nội dung, thời gian đào tạo bổ sung và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung để được coi là tương đương với văn bằng bác sĩ và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh là bác sĩ theo ngành đào tạo đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp".

Do vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ông phải có đủ điều kiện về đào tạo bổ sung theo quy định tại Thông tư số 42/2018/TT-BYT.