Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện cấp lại Chứng chỉ hành nghề với chuyên khoa khác

Trần Hải Nam - 09:17 14/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Năm 2019, tôi được cấp Chứng chỉ hành nghề giải phẫu bệnh, sau đó tôi chuyển sang bệnh viện khác và làm việc tại khoa sản, đã được xác nhận thực hành 18 tháng. Xin hỏi, Chứng chỉ hành nghề giải phẫu bệnh của tôi đã 3 năm không sử dụng thì tôi có thể hủy để làm lại chứng chỉ hành nghề sản hay không? Hay tôi phải làm thủ tục thay đổi phạm vi hoạt động?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục. Do ông đã không hành nghề trong thời gian 3 năm nên Chứng chỉ hành nghề phải thu hồi theo quy định.

Để được cấp lại Chứng chỉ hành nghề với chuyên khoa khác, ông phải thực hành 18 tháng theo quy định. Việc thực hành thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.