Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế

Trần Thị Kim Loan - 07:05 21/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tháng 10/2020, tôi được bổ nhiệm chức danh Hộ sinh hạng IV. Tôi học nâng cao trình độ chuyên môn từ cao đẳng lên đại học nhưng phôi bằng của trường ghi tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh. Xin hỏi, tôi có được nâng ngạch từ Hộ sinh hạng IV lên hạng III theo Thông tư số 03/2022/TT-BYT không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế quy định: Viên chức có bằng tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng chuyên ngành phụ sản trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định đáp ứng đủ yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III quy định tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư này.

Hiện nay Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn các địa phương thống nhất trường hợp viên chức được cử tham gia các khoá đào tạo trình độ cử nhân điều dưỡng chuyên ngành phụ sản trước ngày Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 6/7/2023 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành thì được xác định đáp ứng đủ yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III để dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III.