Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giá xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân theo quy định nào?

Huỳnh Võ Thanh Phong - 09:00 22/12/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã tham khảo Thông tư 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế thì thấy giá xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mức tối đa bao gồm cả sinh phẩm là 109.700 đồng/xét nghiệm. Tuy nhiên, tôi vừa phải trả 300.000 đồng/xét nghiệm test nhanh tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam ở TP. Đà Lạt. Qua trao đổi với nhân viên thu ngân của phòng khám, tôi được trả lời, vì là cơ sở tư nhân nên áp dụng mức giá 300.000 đồng/xét nghiệm và đây là giá của cơ sở đặt ra, còn 109.700 đồng/xét nghiệm là của cơ sở Nhà nước. Tôi xin hỏi, đối với các cơ sở y tế tư nhân, xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh, có phải tuân theo mức giá 109.700 đồng/xét nghiệm hay không?

Trả lời

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau :

Phòng khám Đa khoa Phương Nam là cơ sở y tế tư nhân, được Sở Y tế Lâm Đồng cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh theo quy định.

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam do đơn vị xây dựng và quyết định mức giá theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, đã thực hiện niêm yết, công khai giá tại đơn vị để người sử dụng dịch vụ biết.

Cơ sở y tế tư nhân (Phòng khám Đa khoa Phương Nam) không áp dụng mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.