Chính sách với người có công

Hỏi: Người cao tuổi có được hưởng thêm trợ cấp Huân chương?

Phạm Đức Phúc - 08:59 23/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Mẹ tôi sinh năm 1942, đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Xin hỏi, mẹ tôi có được trợ cấp thêm hằng tháng ngoài chế độ người cao tuổi hay không?

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Mẹ của ông là người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba đã được giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp một lần theo Quyết định số 12/QĐ-TBL&NCC ngày 9/7/2002 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Điều 36 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì người hoạt động kháng chiến được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng được hưởng trợ cấp một lần, BHYT, chế độ ưu đãi quy định tại Điểm e và Điểm g Khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh.

Như vậy, trường hợp của bà không có trợ cấp hằng tháng.