Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Quy chế chi tiêu nội bộ có được quy định về phụ cấp đứng lớp?

Hoàng Văn Lâm - 09:23 12/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại trường cao đẳng cộng đồng. Trường tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ chi thường xuyên 10%. Nhà trường lấy lý do ngân sách cấp không đủ chi thường xuyên nên đã đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ cắt giảm phụ cấp đứng lớp của các giáo viên, giảng viên. Do không tuyển sinh được nên số giờ nghĩa vụ của các giáo viên và giảng viên không đủ. Nhà trường dựa vào số tiết phân công mà trả phụ cấp ưu đãi. Hầu hết mọi người đều bị cắt giảm phụ cấp ưu đãi này. Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, giảng viên vẫn đang trực tiếp đứng lớp giảng dạy (mặc dù không dạy đủ nghĩa vụ) không thuộc trường hợp cắt giảm phụ cấp ưu đãi. Tôi xin hỏi, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ như vậy có đúng quy định không? Việc cắt giảm phụ cấp của các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy của nhà trường vẫn được cấp trên phê duyệt có đúng với các văn bản pháp luật hiện hành không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi bao gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; thời gian bị đình chỉ giảng dạy (Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính).

Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 9, Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; trong đó không bao gồm các nội dung về chính sách tiền lương nhà giáo, nên không có cơ sở để quy định việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.