Chính sách với người có công

Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương

Nguyễn Viết Lượng - 07:05 12/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tham gia chống Mỹ cứu nước từ năm 1970. Năm 1977, tôi bị thương, đã được cấp giấy chứng nhận thương bệnh binh và được tặng nhiều bằng khen, huy chương. Ban liên lạc cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên xác nhận tôi đã từng chiến đấu công tác tại chiến trường Trị Thiên và tặng kỷ niệm chương của Quân khu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh, tôi bị mất hết giấy tờ, trong đó có giấy chứng nhận thương tật bản gốc, sau đó ông làm lại nhiều lần nhưng không được. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy chứng nhận thương tật cùng các chế độ cho tôi.

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương và thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận thương binh đã được quy định rõ tại Điều 34 đến Điều 39 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đề nghị ông đối chiếu quy định để thực hiện các thủ tục đề nghị.