Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thế nào?

Đặng Thị Diệu H. - 07:05 05/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với văn bằng chuyên môn là y sĩ. Xin hỏi, nếu làm chứng chỉ hành nghề với chuyên môn là cao đẳng điều dưỡng thì tôi làm hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề hay phải thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn? Hồ sơ gồm những gì?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Bà Đặng Thị Diệu H. có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với văn bằng chuyên môn là y sỹ, trường hợp bà muốn thay đổi văn bằng chuyên môn và phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 109/2016/NĐ-CP bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn theo Mẫu 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị thay đổi;

- Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

- Giấy xác nhận quá trình thực hành quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng, tính đến ngày nộp đơn".