Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thời gian nghỉ hè giáo viên có được phụ cấp ưu đãi?

Nguyễn Thị Trang - 13:00 16/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Ông Nguyễn Văn B, quê ở Hà Nội, hiện là giáo viên THCS tại xã biên giới thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong 2 tháng nghỉ hè, ông B về Hà Nội. Tôi xin hỏi, trong 2 tháng nghỉ hè, ông B có được hưởng các khoản phụ cấp đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 8/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định này quy định:

"Thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề".

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sơn La (Sở Nội vụ) để được xem xét, giải đáp.