Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thời gian thai sản trùng nghỉ hè, giáo viên có được nghỉ bù?

Vũ Thị Thu - 14:18 18/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên THCS được 20 năm. Tôi sinh con vào tháng 5, vậy tôi có được nghỉ bù thời gian nghỉ hè hay không, thời gian nghỉ của tôi được tính như thế nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Bộ luật Lao động.

Do đó, với trường hợp của bà Vũ Thị Thu, nếu thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, thì không được nghỉ bù thời gian nghỉ hè mà chỉ được bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2019 (thời gian nghỉ hằng năm là 12 ngày làm việc và cứ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm 1 ngày).