Chính sách với người có công

Hỏi: Thông tin cá nhân không khớp, giải quyết chế độ thế nào?

Phạm Quang Huy - 08:37 17/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi có tham gia quân ngũ hơn 4 năm, đã phục viên, xuất ngũ và được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Tuy nhiên họ tên của bố tôi trong quyết định và hồ sơ bộ đội không trùng với giấy tờ tùy thân. Xin hỏi, sau này tôi có làm được chế độ mai táng phí hay không?

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi rà soát, đối chiếu các giấy tờ do ông Phạm Quang Huy cung cấp, để sau này việc giải quyết chế độ mai táng phí của bố ông không vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai hướng dẫn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 130 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về nguyên tắc sửa đổi: "Cơ quan, đơn vị nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin".

Do chế độ trợ cấp một lần của bố ông được cơ quan quân đội giải quyết, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quân đội nơi giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của bố ông trước đây để được hướng dẫn làm thủ tục sửa đổi thông tin của Quyết định hưởng trợ cấp một lần đúng với tên trong các giấy tờ liên quan đến cá nhân của bố ông hiện nay (Căn cước công dân….).