Chính sách với người có công

Hỏi: Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận thương binh

Nguyễn Văn Bi - 09:05 23/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tham gia quân đội từ năm 1971 đến năm 1976, trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Miền Nam ngày 30/4/1975. Tôi được đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giám định và giải quyết chế độ thương binh. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ thương binh không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương và thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận thương binh đã được quy định rõ tại Điều 34 đến Điều 39 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đề nghị ông đối chiếu quy định để thực hiện các thủ tục đề nghị.