Chính sách với người có công

Hỏi: Thương binh có được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi?

Lê Thị Tuyết Mai - 07:05 24/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi năm nay 81 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp người cao tuổi, do đang hưởng trợ cấp thương binh hạng 2/4. Xin hỏi, bố tôi có được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi không? Có được truy thu những năm chưa hưởng trợ cấp người cao tuổi không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

Như vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên là người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng vẫn được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, trong đó: … Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi quy định tại các Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 75 tuổi, quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi...