Chính sách với người có công

Hỏi: Thương binh có thể chọn hình thức điều dưỡng tại nhà

Trần Thanh Tùng - 10:05 20/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là thương binh, vẫn đang công tác. Theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, tôi thuộc diện được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm/1 lần. Tôi có đăng ký và được cơ quan ra quyết định hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà. Xin hỏi, tôi có được nghỉ tại nhà không? Nếu được thì nghỉ bao nhiêu ngày và căn cứ văn bản nào?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, người có công căn cứ niên hạn điều dưỡng của mình (1 năm hoặc 2 năm 1 lần) có thể chọn hình thức điều dưỡng tại nhà hoặc đăng ký đi điều dưỡng tập trung tại trung tâm (trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh) với mức chi điều dưỡng tại nhà: Được tính bằng 0,9 lần mức chuẩn/1người/1lần.