Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trình độ đào tạo chỉ là một trong các tiêu chí để bổ nhiệm hạng

Ngô Thị Huệ - 08:57 03/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi trúng tuyển giáo viên THCS năm 2018. Khi nộp hồ sơ tuyển dụng tôi đã có bằng thạc sĩ. Trong thời gian tập sự tôi được bổ nhiệm làm giáo viên THCS hạng II, hưởng 85% lương hệ số 2,67 do có bằng thạc sĩ. Sau đó, tôi bị điều chỉnh xuống giáo viên THCS hạng III và nhận 100% lương bậc 2 cao đẳng hệ số 2,41. Hiện nay, huyện nơi tôi công tác đang xét bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp mới. Tôi chỉ được xét sang làm giáo viên THCS hạng III. Xin hỏi, việc điều chỉnh và bổ nhiệm này của tôi có đúng không? Tôi đã có bằng thạc sĩ khi tuyển dụng và giờ tôi cũng có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II thì tôi có được xét bổ nhiệm giáo viên THCS hạng II không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định về bổ nhiệm giáo viên THCS tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) nếu đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32).

Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) thì giáo viên phải phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng II (tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng III) và trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Bên cạnh đó, trình độ đào tạo chỉ là một trong các tiêu chí để bổ nhiệm vào hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nếu chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn về trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng cao hơn thì không đúng với quy định về bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp của Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Vì vậy, việc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bổ nhiệm bà Ngô Thị Huệ vào chức danh giáo viên THCS hạng III sau khi tuyển dụng và chuyển xếp từ hạng III cũ sang hạng III mới (theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.