Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trường hợp nào cần học định hướng chuyên khoa?

Nguyễn Hữu Giàu - 09:08 14/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa nội muốn học lên chuyên khoa cấp I thì cần học định hướng chuyên khoa nội không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa nội muốn học lên chuyên khoa cấp I thì không cần học định hướng chuyên khoa nội.