Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Văn bằng nào phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề Nhãn khoa?

Hứa Thành Nhân - 08:26 05/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đã được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa. Từ 3/2021 đến nay, tôi làm bác sĩ tại một bệnh viện chuyên khoa tư nhân có giường bệnh. Tôi đã hoàn thành lớp cấp chứng chỉ chuyên ngành 12 tháng Nhãn khoa do Đại học Y Dược Cần Thơ cấp. Xin hỏi, chứng chỉ của Đại học Y Dược Cần Thơ có phù hợp làm cơ sở văn bằng chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa không? Từ khi nhận chứng chỉ đến khi đủ 18 tháng làm việc tại bệnh viện mắt tư nhân có giường bệnh thì tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa mắt không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 30/12/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó các văn bằng, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa không bao gồm chứng chỉ hành nghề của ông.