Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT cần giấy tờ gì?

Nguyễn Hoàng Giang - 15:40 18/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi muốn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT, vậy có mất nhiều thời gian không, cần làm những thủ tục gì và nộp ở đâu?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định hồ sơ đề nghị cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gồm:

"a. Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;

b. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra;".

Người đề nghị cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.