Lao động - Tiền lương

Hỏi: Ai trả trợ cấp cho người lao động bị tai nạn?

Nguyễn Thị Như Quỳnh - 09:05 25/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Người lao động tại công ty tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Biên bản của cơ quan công an đã xác định lỗi do cả 2 người, nhưng người lao động của công ty tôi không có bằng lái xe, đi không đúng phần đường quy định, là nguyên nhân chính trong vụ tai nạn giao thông. Xin hỏi, công ty tôi không phải thanh toán trợ cấp tỷ lệ thương tật 42% cho lỗi của người lao động trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động có đúng không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

"Điều 39. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động

1. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật này.

2. Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 38 của Luật này".

Như vậy, chỉ trong trường hợp tai nạn "do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn" thì người sử dụng lao động mới có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.