Lao động - Tiền lương

Hỏi: An Giang: Huyện Phú Tân đang cân đối kinh phí để chi hỗ trợ

Cao Minh Nhựt - 14:59 27/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Người dân tại xã phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến nay vẫn chưa được cấp tiền hỗ trợ COVID-19. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời vấn đề này như sau:

UBND huyện Phú Tân đã rà soát hồ sơ đối với trường hợp ông Cao Minh Nhựt. Qua đó, ông Cao Minh Nhựt, đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, thuộc đối tượng cách ly y tế tại nhà (F0) theo quyết định cách ly y tế tại nhà của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Phú Hiệp. Thời gian cách ly ngày 10-23/12/2021 và được UBND huyện Phú Tân phê duyệt danh sách và kinh phí theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 với số tiền được hỗ trợ là 1.120.000 đồng.

Hiện nay, huyện đang cân đối kinh phí để chi trả đối với các đối tượng được hỗ trợ (trong đó có trường hợp của ông Cao Minh Nhựt). Đồng thời, đã tổ chức gặp ông Nhựt để trao đổi, giải thích khi được bố trí kinh phí thì địa phương sẽ khẩn trương chi hỗ trợ ngay. Ông Nhựt đã hiểu, thống nhất với nội dung trao đổi, giải thích.