Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Các trường hợp khám chữa bệnh không được thanh toán BHYT

Dương Bông - 10:52 20/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có hộ khẩu tại tỉnh An Giang, đang học tại TP. Hà Nội, có đóng BHYT. Xin hỏi, tôi muốn khám bệnh tại các phòng khám đa khoa tỉnh và thành phố khác thì có được sử dụng BHYT không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Do thông tin sinh viên cung cấp không đầy đủ (đối tượng tham gia BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, cơ sở khám chữa bệnh BHYT muốn đi khám...) nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời cụ thể câu hỏi, BHXH Việt Nam thông tin, theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT, đối với trường hợp người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT theo quy định sẽ được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo các mức khác nhau. Cụ thể như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú; Quỹ BHYT không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của Quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT; Quỹ BHYT không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú.

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của Quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT.

- Quỹ BHYT không thanh toán đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh BHYT tại các phòng khám tại tỉnh khác.