Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Cách tra cứu thông tin tín dụng cá nhân

Huỳnh Văn Công Khanh - 14:41 16/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng. Ngày 28/6/2019 tôi có yêu cầu đóng thẻ. Ngày 16/10/2022 tôi làm hồ sơ vay mua nhà thì nhận được thông báo đang nợ xấu nhóm 5 với số tiền là 2.980.000 đồng. Tôi có yêu cầu nhân viên tại ngân hàng tôi mở thẻ tín dụng kê khai khoản nợ thì nhận được câu trả lời là đây là phí thường niên phát sinh trong thời gian mở thẻ. Ngày 17/10/2022 tôi đã thanh toán xong khoản nợ này. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được gỡ khỏi danh sách CIC ngay lập tức không? Đơn vị nào phụ trách việc này? Khi có giấy thông báo tôi đã thanh toán xong thì đem giấy này đến ngân hàng để làm thủ tục vay mua nhà được không?

Trả lời

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi nhận được thắc mắc của ông về khoản nợ xấu thẻ tín dụng, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã chủ động liên hệ với ông để thu thập thông tin định danh, tra soát thông tin tín dụng theo nội dung phản ánh và trực tiếp giải đáp rõ các thắc mắc.

Theo dữ liệu ngân hàng nơi ông Khanh mở thẻ tín dụng báo cáo gần nhất tại ngày 30/9/2022, ông đang còn dư nợ xấu thẻ tín dụng với số tiền 3 triệu đồng, quá hạn thanh toán trên 180 ngày. Việc ông tất toán khoản nợ này trong tháng 10/2022 sẽ được CIC cập nhật ngay sau khi nhận được dữ liệu ngân hàng báo cáo theo quy định.

Do ông phát sinh khoản nợ xấu với dư nợ dưới 10 triệu đồng nên CIC sẽ hỗ trợ ngừng cung cấp lịch sử tín dụng trên các sản phẩm thiết kế sẵn sau khi cập nhật dữ liệu tất toán nợ theo chính sách sản phẩm của CIC.

Để chủ động kiểm tra thông tin tín dụng của bản thân, ông vui lòng đăng ký tài khoản tra cứu bằng cách tải ứng dụng "CIC Credit Connect" (CiCB) về điện thoại cá nhân hoặc truy cập website của CIC theo địa chỉ https://cic.gov.vn để xem hướng dẫn trực tuyến.

CIC thông báo để ông biết. Trường hợp có thắc mắc, ông liên hệ tổng đài 1800585891 của CIC (chọn phím số 3) để được giải đáp.