Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ chi trả phụ cấp chức vụ Thôn đội trưởng

Hoàng Sơn - 11:05 26/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang làm Thôn đội trưởng, quản lý lực lượng dân quân thôn. Năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự xã thông báo tôi bị cắt phụ cấp chức vụ Thôn đội trưởng. Tôi xin hỏi, việc cắt phụ cấp chức vụ Thôn đội trưởng như vậy có đúng với quy định không, và cơ quan nào bảo đảm kinh phí chi trả phụ cấp chức vụ Thôn đội trưởng được quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP?

Trả lời

Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: "Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng hoặc Trung đội trưởng dân quân tại chỗ".

Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ quy định thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

Cơ quan bảo đảm kinh phí chi trả phụ cấp chức vụ Thôn đội trưởng được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP: "Đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hằng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn (745.000 đồng)".

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ, đề nghị ông Hoàng Sơn liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết.