Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Căn cứ đánh giá khả năng huy động thiết bị thi công của nhà thầu

Nguyễn Việt Hòa - 07:05 27/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Để chứng minh khả năng sẵn sàng huy động thiết bị thi công chủ yếu, khi dự thầu nhà thầu phải đính kèm E-HSDT những tài liệu sau: - Giấy Chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn lao động còn hiệu lực của các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc danh mục Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Giấy Chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực của xe máy chuyên dùng được lưu hành theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; - Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; - Giấy Chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn hiệu lực của phương tiện, thiết bị đo theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; - Giấy tờ chứng minh sở hữu. Tôi xin hỏi, hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, bên mời thầu quy định nội dung nêu trên có phù hợp với quy định về pháp luật đấu thầu hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu kê khai thông tin về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động cho gói thầu theo mẫu số 06D Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan.

Việc đánh giá khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu của nhà thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu đối chiếu với thông tin kê khai trong quá trình thương thảo hợp đồng (theo hướng dẫn tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT).

Việc đưa ra các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu không được làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng (Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).