Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã có phải đóng BHXH bắt buộc?

Nguyễn Hữu Thịnh - 09:57 13/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh năm 1957, là bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học. Từ tháng 3/2017, tôi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và có đơn không tham gia BHXH. Nay tôi được cơ quan có thẩm quyền thông báo phải làm thủ tục truy thu BHXH từ năm 2017 đến năm 2022. Vậy, tôi có phải đóng BHXH không? Tôi không tham gia BHXH có được không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1, Khoản 3 Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 21, Khoản 3 Điều 123 của Luật BHXH năm 2014; Điểm h Khoản 1 Điều 3, Khoản 3 Điều 5 và Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động thì:

- Cán bộ (kể cả cán bộ cấp xã) trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định; người lao động khi đủ 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng BHXH mà tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định.

- BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

- Người sử dụng lao động đóng BHXH theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 của Luật này (Luật BHXH năm 2014) để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm do trốn đóng, chậm đóng BHXH bắt buộc từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Do vậy, trường hợp của ông, sinh năm 1957, là bệnh binh, giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thời gian từ năm 2017 đến năm 2022 mà trước đó chưa hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đề nghị ông Thịnh phối hợp với UBND xã nơi ông làm việc lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH và thực hiện truy đóng số tiền trong thời gian chưa đóng, chậm đóng vào quỹ BHXH theo đúng quy định của pháp luật.