Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã xếp lương và phụ cấp chức vụ thế nào?

Lê Xuân Thắm - 21:54 29/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường nhưng đến nay chưa được hưởng phụ cấp chức vụ và chưa được xếp lại lương theo bằng cấp hiện có như quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Xin hỏi, hiện đã có văn bản nào cho các địa phương để chi trả phụ cấp chức vụ và xếp lại lương cho các đối tượng hưu trí và hưởng trợ cấp xã hội làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường như tôi chưa? Tôi phải làm thế nào để được hưởng phụ cấp chức vụ và được xếp lại lương theo bằng cấp hiện có?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo (Điều 16) và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,15 (Điều 19).

Đồng thời, Nghị định giao UBND cấp tỉnh bố trí, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định này (Khoản 4 Điều 40).

Do vậy, đối với việc xếp lương và hưởng phụ cấp của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đề nghị ông Lê Xuân Thắm liên hệ UBND tỉnh Quảng Trị để được giải quyết theo thẩm quyền.