Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có cấp sổ đỏ đất được Nhà nước giao để sản xuất?

Đỗ Thị Ngọc Lan - 08:18 16/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Năm 1988, bố mẹ tôi được Nhà nước giao đất hoang để sản xuất. Trong giấy tờ giao nhận của ủy ban có ghi đất được sử dụng lâu dài và không được phép sang nhượng. Tôi xin hỏi, vậy đất này bố mẹ tôi có thể làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Nếu làm được thì bố mẹ tôi có thể chuyển cho con cái hoặc sang nhượng được không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo phản ánh, đất đang sử dụng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất để sản xuất vào năm 1988, có giấy tờ giao nhận của ủy ban nhưng không rõ ủy ban hành chính cấp nào. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Nếu đất được giao đúng thẩm quyền thì thuộc trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai.

Nếu đất được giao không đúng thẩm quyền thì thuộc trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Tại Điều 188 Luật Đất đai đã quy định điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất. Điều 168 Luật Đất đai đã quy định thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để bà biết, thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.