Chính sách với người có công

Hỏi: Có được truy lĩnh trợ cấp tuất?

Nguyễn Công Minh - 08:05 11/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi là thương binh loại A, hạng Ba, tỷ lệ thương tật 61%, chết năm 2003. Từ năm 2003 đến 2021 mẹ tôi chưa được hưởng chế độ tuất của bố tôi. Năm 2022, gia đình tôi mới làm thủ tục đề nghị hưởng chế độ tuất và mẹ tôi được hưởng từ ngày 1/7/2021 đến nay. Xin hỏi, mẹ tôi có được truy lĩnh tiền tuất của bố tôi từ năm 2003 đến ngày 1/7/2021 không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của ông Minh không ghi rõ về tuổi của thân nhân người có công đã từ trần nên không có cơ sở để trả lời. Theo quy định tại Điều 125 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng: Đối với thân nhân thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết trước ngày 1/7/2021 thì:

- Trường hợp vợ chưa đủ 55 tuổi hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi tại thời điểm người có công chết thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ, trừ quy định tại Điểm b khoản này.

- Trường hợp thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức bị mắc bệnh có tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết trước ngày 1/1/2013 mà vào thời điểm chết chồng đã đủ 60 tuổi, vợ đã đủ 55 tuổi thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 1/7/2021.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng thực hiện như sau: Trường hợp đủ điều kiện khi ban hành quyết định trợ cấp khi người có công từ trần thì thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này; Trường hợp đủ điều kiện sau khi ban hành quyết định trợ cấp khi người có công từ trần thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng kể từ tháng đủ điều kiện.