Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có phải trả thêm tiền bảo hiểm vào lương thử việc?

Nguyễn Thị Tú Quyên - 11:05 30/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi ký hợp đồng thử việc với người lao động theo Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc không bao gồm các mục về bảo hiểm. Với hợp đồng thử việc này, công ty không phải đóng các loại bảo hiểm cho người lao động. Tôi xin hỏi, BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động (21,5%) trong thời gian thử việc công ty có phải trả vào lương cho người lao động hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Nếu công ty và người lao động thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc (không phải hợp đồng lao động) thì khi đó, các nội dung của hợp đồng thử việc mà hai bên giao kết phải bảo đảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó không có nội dung quy định về BHXH, BHYT và BHTN.

Vì vậy, trong trường hợp này công ty không phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.