Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Đã thống nhất mã số BHXH cho bà Huỳnh Thị Tuyết Thu

Huỳnh Thị Tuyết Thu - 21:23 03/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại công ty, đóng BHXH đầy đủ, nhưng sổ bảo hiểm của tôi bị mất. Tôi đến cơ quan BHXH quận xin cấp lại sổ bảo hiểm thì được cho biết, tôi đang có 2 mã số BHXH, một mã số là của doanh nghiệp, tôi đã có từ lâu; một mã số là số thẻ BHYT hộ gia đình, cũng xem như số BHXH (thời gian nghỉ làm tôi có mua thẻ BHYT hộ gia đình) và thời điểm này cơ quan BHXH có công văn không cho gộp hai số BHXH nên tôi không được cấp lại. Xin hỏi, nếu sau này tôi nghỉ việc thì làm sao có được sổ BHXH để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam, "mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH", các trường hợp trước đây do chưa xác định đúng thông tin cá nhân dẫn tới một người có 2 mã số BHXH đã được ngành BHXH Việt Nam rà soát, hoàn thiện và đưa về duy nhất một mã số BHXH.

Trường hợp của bà, sau khi kiểm tra thông tin hồ sơ cá nhân và quá trình tham gia BHXH, BHYT trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam, hiện này thông tin cá nhân và quá trình tham gia BHXH, BHYT của bà đã được hoàn thiện và đưa về một mã số BHXH duy nhất.

Vì vậy, để cấp lại sổ BHXH đã mất, bà đề nghị công ty nơi bà đang làm việc gửi hồ sơ cấp lại sổ BHXH đến cơ quan BHXH đang quản lý việc đóng, nộp để thực hiện cấp lại sổ BHXH cho bà.

Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 922/VBHN-BHXH ngày 5/4/2023 của BHXH Việt Nam, bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên để biết và thực hiện.