Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện bổ nhiệm nhân sự từ nơi khác

Hoàng Thế Hanh - 09:12 22/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác trong ngành giáo dục từ năm 2007. Năm 2018, tôi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng một cơ sở giáo dục phổ thông. Năm 2021, tôi chuyển sang công chức và được điều động về làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, tôi là công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, đã quy hoạch chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, tôi muốn chuyển về làm Hiệu trưởng một cơ sở giáo dục gần nhà. Xin hỏi, tôi chuyển từ công chức sang viên chức và bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng như vậy có được không và vấn đề này được quy định tại văn bản nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của ông Hoàng Thế Hanh không thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP do ông không giữ chức vụ quản lý ở thời điểm hiện tại.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy định số 80-QĐ/TW thì tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cao hơn là phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, đối với trường hợp của ông Hanh là nhân sự từ nơi khác, do đó để được bổ nhiệm Hiệu trưởng thì phải được quy hoạch chức vụ tương đương.