Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện chuyển sang sĩ quan nghiệp vụ

Triệu Tuyên - 09:05 09/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2017, đến năm 2020 được xét tuyển vào biên chế. Tháng 4/2020, tôi được bố trí công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động. Tháng 11/2020, tôi được cử đi học lớp lái xe chữa cháy 6 tháng. Sau khi học xong, tôi được điều động đến công tác tại Đội Chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhiệm vụ là lái xe chữa cháy và chuyển từ sĩ quan nghiệp vụ sang sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. Trước khi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, tôi đã tốt nghiệp đại học ngành ngoài. Xin hỏi, bây giờ tôi có thể chuyển từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan chuyên môn nghiệp vụ hay không?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 29/2010/TT-BCA ngày 7/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định diện bố trí cán bộ trong Công an nhân dân thì diện bố trí chuyên môn nghiệp vụ (Khoản 1 Mục II) và các trường hợp hiện đang là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ nhưng theo quy định tại Thông tư này là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật hoặc ngược lại thì được chuyển sang diện bố trí mới (Khoản 2 Mục III).

Đồng thời, căn cứ Công văn số 5239/X11-X33 ngày 20/5/2015 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân quy định bổ sung một số chế độ, chính sách đối với lái xe, lái tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì lái xe, lái tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được đào tạo trình độ trung cấp trở lên và đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về chữa cháy thì được chuyển diện bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ.

Việc chuyển loại được thực hiện trên cơ sở căn cứ nhu cầu bố trí cán bộ của Công an địa phương.