Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Điều kiện hưởng chế độ thai sản sau khi nghỉ việc

Trần Thị Nhung - 07:05 01/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đóng BHXH từ tháng 11/2021 đến hết tháng 8/2022, sau đó bị chấm dứt hợp đồng. Tôi sinh con ngày 25/11/2023, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trường hợp của bà Nhung, sinh con vào tháng 11/2023 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bà được xác định là khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023. Do bà đã chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 8/2022 nên bà không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.