Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện thăng cấp bậc hàm và nâng lương trước hạn

Đặng Quốc Chung - 12:50 22/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp trường Trung cấp y loại khá. Năm 2009, tôi được tuyển dụng vào ngành Công an nhân dân và làm công tác y tế tại trại tạm giam. Năm 2019, được cử đi học đại học, tốt nghiệp năm 2023 loại giỏi. Xin hỏi, tôi mang quân hàm Đại úy năm thứ 2, với Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi thì tôi có đủ điều kiện để được thăng cấp bậc hàm hoặc nâng bậc lương thiếu tá trước thời hạn hay không? Nếu được thì cần những thủ tục gì?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thăng cấp, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân:

Sĩ quan, hạ sĩ quan được thăng cấp, nâng lương trước thời hạn 1 năm (tối đa 12 tháng) khi thuộc một trong các trường hợp sau:... Tốt nghiệp loại giỏi (ghi tại bằng tốt nghiệp) các trường trong và ngoài công an nhân dân, đồng thời trong quá trình học tập được tặng Bằng khen về thành tích trong học tập từ cấp Bộ và tương đương trở lên hoặc cá nhân có tham gia công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường trở lên hoặc đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc.

Căn cứ quy định của Bộ, nếu ông Đặng Quốc Chung được công an đơn vị, địa phương cử đi học và trong quá trình học tập đạt được các thành tích theo quy định tại Thông tư số 107/2021/TT-BCA thì được xét thăng cấp bậc hàm Thiếu tá trước thời hạn 1 năm (tối đa 12 tháng).

Trường hợp ông Đặng Quốc Chung đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thì ông báo cáo cơ quan tổ chức cán bộ của công an đơn vị, địa phương nơi đang công tác (kèm theo các thành tích trong quá trình học tập) để rà soát, lập hồ sơ đề nghị lãnh đạo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn theo quy định.