Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện tiếp nhận công chức để bổ nhiệm

Lê Hồng Tân - 08:05 22/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm hợp đồng tại Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện từ tháng 6/2015. Sau đó, tôi trúng tuyển viên chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và ký hợp đồng từ ngày 1/1/2019. Xin hỏi, thời gian để xét từ viên chức sang công chức đối với tôi được tính từ ngày 1/1/2019 hay trước đó? Khi tôi đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì UBND huyện có được ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức cho tôi tại một phòng thuộc UBND huyện mà không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP hay không? Quy trình triển khai thực hiện (nếu có) sẽ thế nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, để được tiếp nhận vào làm công chức, ông Lê Hồng Tân cần có 5 năm công tác tại vị trí việc làm viên chức có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm ứng tuyển. Trường hợp có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn.

Trường hợp được tiếp nhận công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm công chức và thực hiện theo Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Mục III Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.