Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: DN có vốn nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ quảng cáo?

Nguyễn Thị Hiền - 10:26 18/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có vốn nước ngoài chiếm 98%, đăng ký ngành nghề quảng cáo. Xin hỏi, công ty tôi có thể ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân/tổ chức Việt Nam để cung cấp dịch vụ quảng cáo được không? Có cần xin phép giấy phép đầu tư hay không?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Hiền là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98%, có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo, như vậy, trong quá trình đăng ký kinh doanh, 2% phần vốn góp còn lại của phía Việt Nam đã thuộc đối tác có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Do vậy, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chưa thực hiện đúng quy định như trên trong quá trình đăng ký kinh doanh, đề nghị bà Hiền liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn.