Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Đóng BHXH tự nguyện, nghỉ hưu cần điều kiện gì?

Nguyễn Văn Huy - 14:29 22/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi năm nay 45 tuổi, mẹ tôi 42 tuổi, đã đóng BHXH tự nguyện được 6 năm 2 tháng. Xin hỏi, bố mẹ tôi đóng BHXH đến năm bao nhiêu tuổi thì ngừng, hay phải đóng đủ số năm BHXH để nhận lương hưu?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động, Điều 73 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo thông tin ông cung cấp, bố của ông năm nay 45 tuổi, mẹ của ông năm nay 42 tuổi, đã đóng BHXH tự nguyện được 6 năm 2 tháng. Đối chiếu với các quy định nêu trên, để được hưởng chế độ hưu trí, bố và mẹ của ông cần phải đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu theo quy định.